Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

02.05.2017 15:12

Úrad vlády SR  ako Národný kontaktný bod pre programy nadnárodnej spolupráce organizuje v stredu, 3. mája 2017 o 10:00 hod. v Hoteli Bôrik v Bratislave Seminár k implementácii programov Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020.

Seminár je určený pre  projektových, finančných a komunikačných manažérov projektov schválených v prvej a druhej výzve nadnárodného programu Interreg Stredná Európa a v prvej výzve programu Interreg Dunajský nadnárodný program. Doteraz bolo v uvedených výzvach schválených 99 slovenských partnerov.

Odbor programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR bude na seminári prezentovať nasledujúce oblasti:  - Aktuálna informácia o stave implementácie programov nadnárodnej spolupráce na programové obdobie 2014 – 2020;  - Systém prvostupňovej kontroly pre programy Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 a Interreg Stredná Európa 2014 – 2020; príklady správnych aj nesprávnych vyúčtovaní z praxe;  - Skúsenosti s vykonávaním kontroly oprávnenosti výdavkov programov nadnárodnej spolupráce; Vybrané aspekty prvostupňovej kontroly z pohľadu verejného obstarávania;

Ďalší zo seminárov s týmto zameraním sa uskutoční v utorok 16. mája 2017 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach. 

zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/seminar-k-implementacii-programov-interreg-dunajsky-nadnarodny-program-2014-2020-a-interreg-stredna-europa-2014-2020/