Seminár pre mimovládne neziskové organizácie v Nitrianskom kraji

26.05.2017 08:13

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na informačný seminár k výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je určený pre mimovládne neziskové organizácie. Seminár sa bude konať dňa 7. júna 2017 v Agroinštitúte Nitra. Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 2. júna 2017.

Podrobnejšie informácie