Seminár: Rola a prínosy obstarávania/nákupu v zodpovednej firme

07.11.2013 12:06

Podujatie pre firmy, ktoré chcú mať úžitok z partnerského vzťahu s dodávateľmi.

Na seminári bude o CSR aspektoch obstarávania/nákupu hovoriť spíkerka z holandského HEINEKEN-u a predstavia sa aj príklady najlepšej praxe z domova.

Zaregistrujte sa do 19. novembra 2013

Počas seminára sa zamierame na tieto témy a otázky:

  • Čo to znamená zodpovednosť v dodávateľskom reťazci?
  • Dôležitosť zodpovedného obstarávania, jeho prínos k ekomickému úspechu firmy a dlhodobej stabilite firmy
  • Spolupráca s dodávateľmi - hlavné princípy a hodnoty
  • Výberový proces - kritériá a ich váha
  • Hodnotenie dodávateľov
  • Budovanie vzťahov s dodávateľmi
  • Pozícia oddelenia obstarávania / nákupu vo firme