Seminár "Spracovanie žiadostí k opatreniam 1.1 a 1.2 Z PRV SR 2007 - 2013"

10.09.2013 14:34

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre nitriansky kraj Vás pozýva na seminár k Výzve MPRV SR na opatrenia 1.1 a 1.2 Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 spojený s pracovným workshopom na tému „Spracovanie žiadostí k opatreniam 1.1 a 1.2 z PRV SR 2007 - 2013“.

Seminár sa uskutoční dňa 17.9.2013 v Penzióne Vinoma so začiatkom o 9:30 hod.

Cieľom informačného seminára a pracovného workshopu je poskytnúť účastníkom – predovšetkým malým farmárom, informácie o aktuálnych výzvach a pomoc pri príprave žiadostí o podporu projektov na modernizáciu fariem a pridávanie hodnoty do poľnoproduktov.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie