...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Seminár: Verejné obstarávanie – veľká novela zákona z 95/2013 Z.z. a zmeny vo VO v praxi

05.09.2013 15:58

17.9.2013, Trenčín, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (RK Trenčín) si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Verejné obstarávanie – veľká novela zákona z 95/2013 Z.z. a zmeny vo VO v praxi" dňa 17. septembra 2013.
 
Cieľ seminára: Zvýšenie a prehĺbenie právneho vedomia v oblasti verejného obstarávania pri aplikácii zmien v praxi z dôvodu prijatia veľkej novely zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. júla 2013. 

Cieľová skupina: Verejní obstarávatelia, obstarávatelia, ich zamestnanci podieľajúci sa na verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, ďalej záujemcovia, uchádzači a ich zamestnanci podieľajúci sa na príprave ponúk, návrhov a revíznych postupov v rámci verejného obstarávania, ako aj osoby s odbornou spôsobilosťou na VO aj bez nej. 

Pozvánku, program a návratku nájdete TU ◄

Tešíme sa na Vašu účasť.
SOPK