Seminár Zastúpenia EK na Slovensku a inštitútu INEKO na tému „Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?“

29.04.2017 14:23

Tento štvrtok 27. apríla sa uskutočnil v priestoroch Európskeho informačného centra Seminár s názvom „Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?“ Slovensko patrí medzi štáty OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov a v miere nezamestnanosti. Príčinou sú najmä dlhodobo nižšie príjmy regiónov v porovnaní s Bratislavou, ako aj dlhodobé zaostávanie regiónov východného a juhu stredného Slovenska v miere nezamestnanosti.

Účastníci spoločného seminára Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO preto diskutovali o možnostiach, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Aj na tieto priority dáva Európska komisia v období 2014-2020 viac ako 15 miliárd eur.

Viac podrobností nájdete v priloženej tlačovej správe:Tlačová správa regiony 2017_Final.docx (78412)