Seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“ (Špania Dolina)

12.11.2013 11:59

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na seminár k tvorbe a údržbe verejných priestranstiev a ochrane životného prostredia.

Ďalšie informácie sú pre Vás k dispozícii v priložených dokumentoch.

Dokumenty na stiahnutie