Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov - septembrové uzávierky

10.07.2014 13:20

Združenie miest a obcí Slovenska a Európsky kontaktný bod Slovensko pozývajú na informačné semináre k septembrovým uzávierkam programu Európa pre občanov 2014-2020, ktoré sa uskutočnia

24. júla 10:30 - 14:00 Banská Bystrica Centrum komunitného organizovania, Kapitulská 13
31. júla 11:00 - 15:00 Dolný Kubín Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55
5. augusta 10:00 - 13:30 Košice Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
21. augusta 11:00 - 14:30 Bratislava Národné osvetové centrum Námestie SNP 12
26. augusta 10:00 - 14:00 Žilina Stanica Žilina - Záriečie, Závodská cesta 3

Semináre sa budú týkať akcií:

  • 2.1 Družobné mestá

Spájanie širokého spektra občanov z partnerských miest a podpora ich angažovanosti a účasti v politických procesoch.

  • 2.2 Siete partnerských miest

Vytváranie dlhodobo fungujúcich štruktúr miest, regiónov a ich združení, ktoré spájajú aktivity v rovnakej oblasti. Siete by sa mali venovať aktivitám vychádzajúcim z cieľov a ročných priorít programu Európa pre občanov, jasne definovať cieľové skupiny a zameriavať sa na dlhodobú udržateľnosť.

  • 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Podpora projektov zameraných na priame zapájanie občanov do rozhodovacích procesov Európskej únie, pričom prioritu majú projekty zapájajúce vysoký počet občanov a podporujúce vznik dlhodobých partnerstiev.

V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov.

Prihlášky na semináre zasielajte na adresu office@europapreobcanov.sk.

Termíny na podanie žiadosti v rámci programu “Európa pre občanov 2014-2020“

Oblasť 2 Opatrenie 2.1
Plánujete organizovať stretnutie občanov v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1.septembrom 2015 a 31. decembrom 2015?
Požiadajte si o grant k 1. septembru 2014 (do 12:00)!

Oblasť 2 Opatrenie 2.2:
Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. júnom 2015 a 31. decembrom 2015.
Termín na predkladanie žiadosti o grant je k 1. septembru 2014 (do 12:00)

 

Zdroj: ZMOS sekcia vonkajších vzťahov