Semináre Európa pre občanov

27.07.2015 10:20

Pozývame Vás na informačný seminár ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov, ktorý sa uskutoční:

4.8.2015 Lučenec

Kedy: v čase 13:30-15:30

Kde: Hotel CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec

6.8.2015 Nitra

Kedy: v čase 13:30-15:30

Kde: Ponitrianske Múzeum, Štefánikova 1, 949 01 Nitra

10.8.2015 Bratislava

Kedy: v čase 10:00-12:00

Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, zasadacia

miestnosť č. 302

Informačný seminár bude prednostne zameraný na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia. Určený je predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke ( k 1.9.2015).

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. 

Registráciana https://eepurl.com/br_7bL prípadne na office@europapreobcanov.sk do 2.8.2015.

Budeme radi, ak sa semináru zúčastnite, prípadne pozvete pracovníka zodpovedného za manažment projektov.