Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ).Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká repub

04.05.2016 09:44

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 (https://bit.ly/1Qy23Sj)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/02 (https://bit.ly/23XMlwS)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 (https://bit.ly/1MUUk6h)

- výzva INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (https://bit.ly/1TaxQuB)

 

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Pripravované semináre:

23.5.2016 Brno – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:           

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

 

24.5.2016 Brno – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:                    

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

25.5.2016 Ostrava – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:     

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

 

26.5.2016 Ostrava – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:               

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

31.5.2016 Trenčín – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:               

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

 

1.6.2016 Trenčín – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:                  

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

7.6.2016 Žilina – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:                     

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

 

8.6.2016 Žilina – seminár bude zameraný na nasledovné výzvy:                     

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

- INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

Program seminára:

(POZOR - Seminár v Ostrave dňa 26.5.2016 začína o 12:00 hod. s predpokladaným ukončením o 17:00 hod. Registrácia účastníkov seminára začína od 11:30 hod.)

9:00 – 9:30 / Registrácia účastníkov seminára

I. časť: 9:30 – 11:15

- Základné informácie o programe Interreg V-A SK-CZ;

- Podmienky stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

- Proces hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP;

II. časť 12:00 – 15:00

Workshop A)

- Formulár Žiadosti o NFP a povinné prílohy;

Workshop B)

- Formulár Žiadosti o NFP a povinné prílohy;

Workshop C)

- Oprávnenosť výdavkov;

- Rozpočet projektu;

- Verejné obstarávanie z pohľadu prípravy rozpočtu;

III. časť 15:15 – 16:30

Konzultácia pripravovaných projektových zámerov.

- Pre zabezpečenie náležitých odpovedí, odporúčame pripraviť si návrh podrobného rozpočtu.

Prihlásenie na seminár:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť prihlasovací formulár (https://bit.ly/1SLuxhp). Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 2 osoby.

Dokument na stiahnutie:

- Pozvánka na seminár (https://bit.ly/24x0Wfs)