September - novinky

10.09.2015 14:20

Milí kolegovia a priatelia,

prinášame výber európskych kultúrnych noviniek:

7. OKTÓBER - TERMÍN NA PREDKLADANIE PROJEKTOV MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
!!!POZOR, ZMENY!!!!
Agentúra EACEA publikovala výzvu na predkladanie projektov medzinárodnej spolupráce menšieho a väčšieho rozsahu. Novinkou je aktualizácia elektronického formulára ako aj sprievodcu programom. Sledujte aktuálne informácie priamo na webstránke EACEA, alebo u nás.
K povinným prílohám oproti minulému roku pribudne tzv. Partnership information. Cieľom týchto zmien je v budúcnosti podávať žiadosti výlučne online.

1. OKTÓBER - Termín na podávanie návrhov na ocenenie Europa Nostra
Zdroj: https://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016/
Každý rok býva ocenených niekoľko významných projektov v oblasti ochrany, výskumu a vzdelávania v oblasti kultúrneho dedičstva. Prihláste svoj projekt!
Europa Nostra prijíma nominácie na ocenenie projektov! Ceny sa udeľujú vo viacerých kategóriách, pričom víťazné projekty môžu získať príspevok 10 000 EUR. Okrem "klasických" projektov pamiatkovej obnovy fyzických objektov je možné prihlasovať aj projekty v oblasti výskumu, vzdelávania či popularizácie širokého spektra kultúrnych pamiatok, ktoré si zaslúžia pozornosť celej Európy. Prihlásiť sa môže ľubovoľný počet subjektov zo Slovenskej republiky, o ocenení rozhoduje medzinárodná porota. Jednoduchú prihlášku v anglickom jazyku si stiahnete TU a pošlete na uvedenú adresu

ENCATC
21.10. – 23.10.2015
ENCATC (Európska sieť pre kultúrny manažment  a vzdelávanie v oblasti kultúrnej politiky) organizuje 23. výročnú konferenciu pod názvom: „The Ecology of Culture: Community engagement, Co-creation and Cross fertilization“. Konferencia sa uskutoční v Talianskom meste Lecce. Jednou z hlavných tém, ktorými sa bude zaoberať je to, či a ako kultúrny systém funguje ako celok, aké sú vzťahy a väzby medzi verejne financovanou, nezávislou a komerčnou kultúrou ako aj mnohé ďalšie témy. Viac informácií nájdete na: https://encatc.org/annualconference2015/.
 

střed zájmu: PUBLIKUM
23. 9. 2015 od 18.00
Studio Hrdinů, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s Institutem umění a Studiem Hrdinů představí tucet inspirativních příkladů práce s publikem z různých oblastí kultury.
Práce s publikem je důležitá pro činnost kulturních organizací i příležitostné kulturní projekty. Týká se marketingu, dramaturgie, doprovodných programů i celkového pojetí projektů a provozu organizací, které považují své publikum za partnera a nejen pasivního konzumenta. Práce s publikem (audience development) je také prioritou programu EU Kreativní Evropa. Akce je určená především zástupcům kulturních organizací, kteří hledají inspiraci. Program a viac tu:
https://www.culturenet.cz/aktuality/stred-zajmu-publikum-23-9-2015-18-00-studio-hrdinu-praha/n:17744/