SIEA bude od 1. januára 2014 zabezpečovať implementáciu ŠF EÚ v oblasti cestovného ruchu

10.12.2013 14:38

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude s účinnosťou od 1. januára 2014 zabezpečovať aj implementáciu štrukturálnych fondov EÚ (ŠF EÚ) pre opatrenia týkajúce sa podpory podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu.

Všetci žiadatelia, ako aj prijímatelia pomoci zo ŠF EÚ v danej oblasti, budú o tejto zmene osobitne informovaní riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR).