SIEA zverejnila zoznam inštalácií zariadení s preplatenými poukážkami (Zelená domácnostiam).

19.05.2016 08:11

Zoznam inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, pri ktorých boli preplatené poukážky, je k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam v časti Domácnosti (https://bit.ly/1THsozE). Preplatených je 1057 poukážok v hodnote vyše 2,2 milióny €. Zoznam bude priebežne dopĺňaný.

V zozname inštalácií sú uvedené len tie, pri ktorých poukážky domácnosti skutočne využili a Slovenská inovačná a energetická agentúra ich už preplatila. V zozname sú uvedené čísla poukážok, mená žiadateľov o poukážku, výška podpory a druh zariadenia.

Podrobnejšie informácie o inštaláciách sú v zmluvách o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. V registri sú k dispozícii všetky zmluvy s domácnosťami, ktoré získali poukážku. Medzi týmito zmluvami sú aj také, pri ktorých domácnosti poukážky z rôznych dôvodov nevyužili.

Dokument na stiahnutie:

- Zoznam inštalácií podporených v rámci národného projektu Zelená domácnostiam (https://bit.ly/1rTvWIF)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/205pDMX