Školenie: „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z eurofondov“

13.10.2016 11:44

    EU       OP TP


Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Nitrianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie:

 „Kontrola verejného obstarávania v projektoch financovaných z eurofondov“.

Školenie je organizované bezplatne pre žiadateľov / prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

 

Termín konania: 9. november 2016, o 8:30 hod

Miesto konania: budova Župného domu

Župné námestie 3 v Nitre

Zasadačka Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pozvánka, program školenia, návratka  Ikona súboru pdf (357.6 KB) 
Návratka - formát RTF  Ikona súboru rtf (470.4 KB)