Školenie predstaviteľov samospráv v oblasti regionálneho rozvoja

21.12.2016 09:26

Dňa 16.12.2016 zorganizovala Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v rámci aktivity podporenej z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR školenie predstaviteľov samospráv v oblasti regionálneho rozvoja. Jeho hlavnými témami boli v súčasnosti najviac využívané možnosti získavania financií z dotačných mechanizmov SR a EÚ. Priblížili im taktiež možnosti čerpania z bruselských grantov, zaktualizovali informácie o operačných programoch na Slovensku, cezhraničných programoch a domácich grantoch. Ďalšou témou boli konkrétne vyhlásené výzvy, v ktorých môžu byť žiadateľmi obce. Medzi najviac diskutované patrila Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, Zelená domácnostiam 2017, Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode, Výzva zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov, Výzva zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov, Výzva na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a rôzne informácie o pripravovaných výzvach na rok 2017.

Podujatie bolo pripravené v spolupráci s lektormi, ktorí informovali predstaviteľov samospráv o danej problematike do hĺbky a zároveň im priblížili zmeny a aktualizácie samotných výziev.  Starostovia a primátor vo veľkej miere vyžívali možnosť klásť otázky a zapájali sa tým do diskusie. Z celkového počtu 54 obcí topoľčianskeho okresu sa školenia zúčastnila viac ako polovica ich zástupcov. Na záver možno povedať, že školenie splnilo svoj účel a ponúklo všetkým zúčastneným zaujímavé a aktuálne informácie, na ktorých môžu v budúcnosti stavať.