Školenie RISSAM.výkazy za počítačom (face to face)

22.01.2015 10:35

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s tvorcom RISSAM informovalo v priebehu jesenných mesiacov tohto roku odbornú verejnosť samosprávy na prezentačných školeniach o rozšírení Rozpočtového informačného systému pre samosprávu o modul výkazníctva. RISSAM.výkazy bude predstavovať od roku 2015 komplexný systémový nástroj na predkladanie finančných výkazov ministerstvu financií, účtovných závierok a ostatných dokumentov zverejňovaných v Registri účtovných závierok. Rozšírením doterajšej funkcionality RISSAM zameranej na oblasť rozpočtovníctva o funkcionalitu zberu výkazov zabezpečuje ministerstvo financií poskytnutie jednotného technického nástroja pre samosprávu.

V záujme bezproblémového nábehu modulu RISSAM. výkazy  zabezpečilo ministerstvo financií bezplatné školenia pre  pracovníkov samosprávy, ktorí majú v kompetencii agendu účtovníctva a výkazníctva.

Odborným garantom školenia je Ministerstvo financií SR v spolupráci s dodávateľom RISSAM.výkazy. Organizačne, technicky a lektorky bude školenie na základe zmluvy s ministerstvom financií zabezpečovať  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Školenia v rozsahu 4 hodín sa začnú realizovať od 2. februára 2015 v mestách Banská Bystrica, Lučenec, Zvolen, Bratislava, Košice, Prešov, Humenné, Poprad, Žilina, Trenčín, Trnava, Nitra, Komárno. Tieto školenia budú v počítačových učebniach, pričom pracovať sa bude priamo v systéme RISSAM.výkazy.

Zoznam termínov školení bude zverejnený 8.1.2015 prostredníctvom internetového portálu uctovnictvo.ccv.upjs.sk, ktorý bude slúžiť na prihlasovanie účastníkov. Za každú organizáciu samosprávy sa môže zúčastniť tohto školenia jedna osoba. Po úspešnom prihlásení bude účastníkovi zaslaný mail potvrdzujúci registráciu na zvolený termín a následne aj pozvánka na školenie v danom termíne. Pri prihlasovaní bude možné podľa potreby osobne komunikovať s organizátorom školení. Ďalšie informácie a kontakty budú zverejnené na uvedenej web stránke.

Zdroj: ZMOS