Slováci euru veria, no ešte stále ho prepočítavaju na koruny

18.11.2015 14:48

Dôvera Európanov v spoločnú menu euro stúpa. 61 % respondentov sa domnieva, že euro je pre ich krajinu prospešné. Je to historicky najvyššia úroveň podpory pre euro od roku 2002, kedy začala Európska komisia skúmať dôveru v spoločnú menu. Až 71 % respondentov sa domnieva, že euro je dobré pre EÚ ako celok. Pokiaľ ide o vnímanie potreby ekonomických reforiem, 78 % respondentov vyjadrilo podporu reformám. Až 93 % respondentov by uvítalo reformu trhu práce, 65% podporuje reformu na podporu hospodárskej súťaže a privatizácie. Len 27 % respondentov vyjadrilo podporu zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku. Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil 12-14. 10. 2015 v 19 krajinách eurozóny. Prieskum zisťoval aj názor občanov na zrušenie jednocentových a dvojcentových mincí. Tretina respondentov sa domnieva, že jednotlivých denominácií eura je priveľa. 5% ľudí má problémy s rozlíšením jednocentovej a dvojcentovej mince. 59 % respondentov v Európe podporuje zrušenie 1- a 2-centových mincí. 38 % respondentov je proti takému kroku.

Až 94 % respondentov prieskumu sa domnieva, že bankovky sú dobre rozlíšiteľné, o eurominciach si to myslí 79 % respondentov. Čoraz menej občanov prepočítava eurá na pôvodnú národnú menu. V súčasnosti pri nákupoch prepočítava ešte  33 % občanov krajín eurozóny.  Pokiaľ ide o výhody eura, občania krajín eurozóny oceňujúvýhody eura pri cestovaní, pri porovnávaní cien v iných krajinách a pri výške bankových poplatkov.

Z pohľadu socio-demografického profilu, euro podporujú viac muži ako ženy, viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, študenti a viac mladí ľudia.

Ako v prieskume dopadli Slováci?

Slovensko patrí  medzi 5 krajín, ktoré najviac podporujú euro (67%). Okrem Slovenska medzi najväčších podporovateľov spoločnej meny patria Luxembursko, Írsko, Nemecko a Estónsko. 22 % Slovákov si myslí, že euro nie je dobré pre Slovensko.

Na Slovensku medziročne stúpla podpora v euro o 4 % na súčasných 67 %. Až 77 % Slovákov si myslí, že euro je prínosné pre EÚ ako celok. O opaku je presvedčených 10 % Slovákov. Prieskum naznačuje, že euro sa pre Slovákov nestalo súčasťou ich európskej identity. Pocit európskosti euro vyvoláva len u 20 % Slovákov. Pokiaľ ide o rozlíšiteľnosť mincí, Slovákom robí najväčšie problémy 2-centová minca. Za zrušenie 1 a 2 centových mincí by zdvihlo ruku 72 % Slovákov. Až 38 % Slovákov ešte stále pri nákupoch prepočítava eurá na koruny.

 

Zdroj: europa.eu