Slováci sa naučili narábať s elektroodpadom

25.06.2013 19:14

Slováci sa postupne učia narábať s elektroodpadom, vyše polovica z nich s ním narába správne. Ako ukázal prieskum, 57 percent ľudí odovzdáva staré spotrebiče naspäť do predajní, na zberné dvory alebo využíva zberové akcie v obciach a mestách.

Prieskum realizovala agentúra EMCG na základe požiadavky kolektívnych organizácií výrobcov elektrozariadení Asekol SK, Ekolamp Slovakia, Elekos, Envidom a Etalux. Oproti roku 2011 tak stúpol počet Slovákov, ktorí nakladajú s elektroodpadom environmentálne vhodným spôsobom o šesť percent. Naopak, klesol počet tých, ktorí elektroodpad demontujú, vyhodia ho na čiernu skládku alebo do komunálneho odpadu. V súčasnosti je to asi desatina ľudí. Niektorí ľudia zase staré spotrebiče použijú na chate alebo darujú.

V porovnaní s krajinami EÚ s vyššou kúpyschopnosťou obyvateľstva, spotrebitelia na Slovensku sa snažia používať spotrebiče oveľa dlhšie a vyraďujú ich väčšinou až vtedy, keď sú staré respektíve nefunkčné. Najvyšší priemerný vek, viac ako desať rokov, vyraďovaných zariadení je u chladničiek, sporákov a televízorov. Vek ako hlavný dôvod vyradenia elektrozariadenia sa týka televízorov, počítačov, chladničiek a sporákov.

Nefunkčnosť ako hlavný dôvod vyradenia elektrozariadenia sa týka elektrických radiátorov, žiariviek, svietidiel, elektrického náradia, malých domácich spotrebičov a elektrických hračiek. Jedine mobilné telefóny vyraďuje tretina oslovených aj keď nie sú staré a sú funkčné. K najviac vyraďovaným elektrozariadeniam patria žiarivky, ktoré vyradila štvrtina opýtaných a mobilné telefóny, ktoré vyradila pätina.

 

Copyright © TASR 2013