Slovensko bodovalo u zahraničných turistov

23.08.2013 14:08

Slovensko patrilo pred letnou sezónou medzi najobľúbenejšie turistické destinácie v Európe. Po Islande zaznamenalo 2. najväčší medziročný nárast v počte príchodov zahraničných turistov.

Údaje Európskej komisie pre cestovný ruch (ETC) za prvý polrok roku 2013 ukazujú mierny rast turizmu vo väčšine európskych destinácií. Najväčší vzostup zaznamenali menšie európske regióny ako Balkán a východná Európa, ktorým pomáhal naďalej silný ruský dopyt. 

ETC je zodpovedná za propagáciu Európy ako turistickej destinácie, pričom sa zameriava na trh v Brazílii, Kanade, Číne a USA. Jej členmi sú národné agentúry cestovného ruchu vrátane SACR

Už dlhšiu dobu turistov najviac láka Island, ktorý bol jedničkou vo zvýšení počtu príjazdov turistov aj minulý rok (+ 19,6 %). V druhom kvartáli 2013 zaznamenalo Slovensko 2. najväčšie percentuálne zvýšenie počtu návštev oproti rovnakému obdobiu minulého roka, a to o 20 %. Na opačnej strane spektra bol Cyprus (- 12 %), ktorý podľa ETC doplatil na negatívnu publicitu zo začiatku roka.

Zo správy monitorujúcej výsledky za 2. kvartál vyplýva, že Slovensko bolo obľúbené napríklad u turistov z Nemecka, Holandska, ale tiež z USA a Indie. Návštevníci ale u nás nezostávajú o nič dlhšie ako pred rokom, výrazný nárast v počte ich príjazdov sa neodrazil v náraste počtu prenocovaní.

To isté platí pre Európu všeobecne. „Tým, že si turisti naďalej uvedomujú náklady, rast v pobytoch zostáva utlmený v porovnaní s príchodmi. Rast v kapacite je tiež obmedzený, napriek expanzii dopytu,“ uviedla organizácia. Výnimkou boli Lotyšsko, Chorvátsko, Malta a Česká republika, ktoré zaznamenali nárast v príchodoch i prenocovaniach.

Odborníci z ETC očakávajú, že aktuálna letná sezóna upevní pozitívne očakávania pre tento rok (+ 1 % až 3 %). Slabšie vyhliadky uviedli pre holandský a taliansky trh, najmä v dôsledku pozastaveného ekonomického rastu.

Európska komisia pre cestovný ruch poznamenala, že s postupujúcim rokom vyzerá ekonomický výhľad Európy čoraz lepšie a spotrebitelia sú optimistickejší ohľadom svojich budúcich hospodárskych perspektív. Udržanie rastu cestovného ruchu si však vyžiada koordinované stimuly zo strany verejného i súkromného sektora. Inak hrozí, že individuálne úsilie sa minie účinkom.

Zdroj: euractiv.sk