Slovensko má tri mesiace na minutie 2,6 miliardy eur

13.10.2015 14:41

Z eurofondov nemá Slovensko ku koncu septembra vyčerpaných viac ako 20 % celkovej sedemročnej alokácie.

Slovensku zostáva do konca roka 2015 vyčerpať ešte 2,617 miliardy eur z eurofondov.

Z celkovej sumy 11,62 miliardy eur vyčlenenej pre Slovensko.  Na roky 2007 až 2013 to predstavuje 22,5 %. Vyplýva to z aktuálnych údajov ministerstva financií ako certifikačného orgánu ku koncu septembra, o ktorých informovala TASR. Pri európskych fondoch platí pravidlo n+2, ktoré znamená, že prostriedky z rozpočtu do roku 2013 sa musia vyčerpať do konca roka 2015.

Tri mesiace pred týmto termínom obdobia dokázali slovenské subjekty vyčerpať približne 9 miliárd eur, čo predstavuje 77,5 % z celkového objemu. Vrátane zálohového spolufinancovania zo štátneho rozpočtu dostali prijímatelia na svoje projekty celkovo 9,4 miliardy eur, čím sa úroveň čerpania navyšuje na 81,01 %.

Najvyššie čerpanie spomedzi 14 operačných programov (OP) majú OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (87,01 %), Regionálny OP (85,74 %), OP Zdravotníctvo (84,61 %) a OP Interact II (84,39 %). Nasledujú OP Informatizácia spoločnosti (83,91 %), Doprava (83,07 %), Bratislavský kraj (81,47 %) a OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR (80,63 %).

Čerpanie od 70 do 80 % dosiahli OP Vzdelávanie (79,13 %), Technická pomoc (75,45 %), Rybné hospodárstvo (75,09 %) a Výskum a vývoj (72,87 %). Najnižšie čerpanie na záväzku 2007 až 2013 zaznamenali OP Životné prostredie (64,48 %) a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (58,11 %).

Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) verí, že štát dočerpá všetky prostriedky.

„Ubezpečujú nás ľudia, ktorí reálne pracujú na poli s európskymi fondmi, že čerpanie bude maximálne. Zatiaľ žijeme v atmosfére, že celá obálka bude maximálne vyčerpaná z hľadiska pravidiel tak, aby sa ešte mohli dočerpávať technicky veci v prvých mesiacoch budúceho roka,“ uviedol tento týždeň.

Pochybenia

Pre pochybenia pri verejnom obstarávaní, pri výbere projektov či pri kontrole výdavkov, ktoré odhalili ešte minulý rok bruselskí kontrolóri, sú naďalej pozastavené platby v niektorých operačných programoch.

Materiál, ktorý poskytol rezort financií členom parlamentného finančného výboru, vyčísľuje výšku korekcií k 30. septembru na viac ako 451 miliónov eur. Ide o prostriedky, ktoré už išli na projekty zo štátneho rozpočtu, no Európska komisia ich pre nájdené nedostatky nepreplatí. Vláda však tvrdí, že časť z nich možno použiť na náhradné projekty.

Väčšina korekcií, vyše 225 miliónov eur, je z OP Doprava. Ďalšie sa týkajú najmä OP Výskum a vývoj (71,5 milióna eur) či OP Životné prostredie (46 miliónov eur).