Slovensko prilákalo o pätinu viac zahraničných turistov ako vlani

18.06.2013 14:25

Záujem zahraničných turistov o Slovensko rastie. V prvých  troch mesiacoch tohto roka Slovensko navštívilo 337 610 zahraničných turistov, čo je o 19,9 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka. Rovnako dôležitý je aj fakt, že rastie aj počet nocí, ktoré v slovenských hoteloch strávia Slováci. Medziročne ich počet narástol o 8,8 percenta na 519 239.

„Ukazuje sa, že systémové kroky, ktoré robíme na podporu cestovného ruchu už prinášajú svoje ovocie a verím, že tento trend sa potvrdí aj v letných mesiacoch,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Dobrou správou je nielen to, že k nám chodí viac turistov, ale že na Slovensku míňajú aj viac peňazí. Podľa údajov Národnej banky Slovenska boli v prvých troch mesiacoch tohto roka devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu 383 miliónov eur, čo je o 6,3 percenta viac ako v minulom roku. Pozitívne je aj celkové saldo cestovného ruchu, teda rozdiel medzi tým, čo Slováci minú v zahraničí a čo turisti nechajú na Slovensku. Saldo zahraničného cestovného ruchu je aktívne vo výške  21,4 milióna eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2012 stúplo o 36,3 percenta. Je predpoklad, že ďalší rozvoj turizmu zabezpečí aj nová Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, ktorú ministerstvo dopravy už finalizuje.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporuje rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom 34 oblastných organizácií cestovného ruchu. V nich sa spájajú samosprávy, podnikatelia i ostatné subjekty cestovného ruchu z konkrétneho regiónu a spolu s ministerstvom dopravy  financujú projekty, ktoré ich oblasť spropagujú doma aj v zahraničí a vytvárajú atraktívne turistické destinácie. Spolu so štyrmi krajskými organizáciami cestovného ruchu tak vytvárajú systémové prvky destinančného manažmentu. Dôležitý je v tomto systéme aj fakt, že žiadatelia o dotáciu musia ministerstvu predložiť konkrétne projekty, ktoré sú hodnotené z pohľadu atraktívnosti a celoročného využitia. „Rozvoj destinačného manažmentu je pre Slovensko veľkou šancou ako konkurovať okolitým štátom,“ dodal J. Počiatek.

Martin Kóňa 
Hovorca Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk