Slovensko urobilo všetky potrebné kroky na predĺženie čerpania eurofondov o jeden rok

18.06.2013 10:49
Hoci Slovensku hrozí, že nevyčerpá všetky finančné prostriedky z eurofondov vyčlenené pre roky 2007 – 2013, vláda robí na národnej aj európskej úrovni všetky potrebné opatrenia, aby k tomuto kroku nedošlo. „Riziko možného vrátenia peňazí do rozpočtu Európskej únie je veľmi vysoké, ale robíme všetko, čo sa dá, aby sme získali od Európskej únie možnosť čerpať financie o rok dlhšie,“ vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico po konferencii Eurofondy: Investícia do budúcnosti, ktorá sa dnes konala v Bratislave.

Slovenská republika stále čaká na rozhodnutie o udelení výnimky. Spolu s Rumunskom sme vyrokovali zmenu nariadenia Európskej komisie, ktorá bola predložená do Európskeho parlamentu. Pôvodne o výnimku žiadali len Slovensko a Rumunsko, no pomerne veľa členských krajín EÚ zistilo, že budú mať podobný problém pri čerpaní fondov EÚ. Robert Fico skonštatoval, že vstup týchto krajín do vyjednávania by mohol udelenie výnimky skomplikovať. K rozuzleniu celej situácie by mohlo podľa podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča dôjsť na jeseň tohto roku. „Pre Európsku komisiu je ale dôležité, aby tieto dve krajiny, ktorým bol daný politický záväzok, pomoc skutočne dostali,“ povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
 
Aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala a Slovensko stihlo v termíne vyčerpať peniaze z eurofondov, musí byť zmluvná základňa potrebná na ich čerpanie v novom programovacom období čo najdôkladnejšia. Vláda chce preto Európskej komisii čo najskôr predložiť na preskúmanie Partnerskú dohodu s uvedeným počtom operačných programov, alokáciou súm pre jednotlivé programy a prioritnými cieľmi. „Ak bude mať Európska komisia dostatok času na preskúmanie návrhu, tak ku koncu roka 2013 by sme mohli pristúpiť k podpisu tejto základnej dohody, bez ktorej nemôžeme eurofondy čerpať,“ objasnil predseda vlády SR. Pripomenul, že v prepočte na počet obyvateľov Slovensko na roky 2014 – 2020 dostalo od EÚ druhý najväčší objem peňazí, čo je podľa jeho slov obrovský úspech. 

Príhovor Roberta Fica na konferencii Eurofondy, investícia do budúcnosti

https://www.vlada.gov.sk/slovensko-urobilo-vsetky-potrebne-kroky-na-predlzenie-cerpania-eurofondov-o-jeden-rok/