Slovensko v Európskom parlamente

25.09.2013 13:16

Slovensko bude čerpať eurofondy dlhšie

Vo výbore Európskeho parlamentu prešla výnimka pre Slovensko a Rumunsko. Ostatné štáty výnimku nedostali.