Spolupráca krajín V4 v oblasti rozvoja klastrov sa osvedčila a bude pokračovať

26.09.2013 14:39

Vysokí predstavitelia rezortov hospodárstva krajín V4 sa podpisom Memoranda o porozumení v oblasti rozvoja spolupráce klastrov zaviazali pokračovať v osvedčenej spolupráci v rámci rozvoja klastrov v ďalšom programovom období 2014 - 2020. Memorandum bolo podpísané 24. septembra 2013 v Budapešti, kde sa uskutočnilo stretnutie ministrov hospodárstva Maďarska, Slovenska, Poľska a ministra priemyslu a obchodu ČR.

 

Vzájomná spolupráca krajín V4 v prípade rozvoja klastrov sa začala už v rámci medzinárodného projektu ClusterCOOP, kde je SIEA jedným z projektových partnerov. Zameriava sa na pomoc klastrom v krajinách strednej a východnej Európy. Cieľom je, aby mohli lepšie využívať svoje inovačné kapacity, zvyšovať vlastnú konkurencieschopnosť a týmto spôsobom zlepšiť svoje postavenie v stredoeurópskom regióne a v Európskom hospodárskom priestore.

 

Medzi hlavné témy rokovaní zástupcov hospodárskych rezortov krajín V4 tiež patrili využívanie príležitostí spoločnej hospodárskej zahraničnej stratégie, zhodnotenie nástrojov krízového riadenia, posilnenie vzťahov malých a stredných podnikov v rámci jednotlivých krajín a príprava spoločného hospodárskeho zastúpenia V4 voči tretím krajinám.