SPORT ERASMUS

20.01.2017 11:24

Európska komisia spustila nový program ERASMUS + SPORT  

Program Sport

https://ec.europa.eu/sport/

31.01.2017 je stretnutie v Bruseli

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/sport-infoday-31-january-2017_en

prihláška:
https://sportinfoday2017.teamwork.fr/