Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

20.04.2016 13:49

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) na Slovensku organizoval 3 regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“) v týchto mestách:
• Košice (21/3/2016)
• Banskej Bystrici (22/3/2016)
• Bratislave (23/3/2016)

Cieľom workshopov bolo:

• predstaviť hlavné vízie OGP a vyhodnotiť doterajšiu implementáciu záväzkov,
• informovať a otvoriť diskusiu o pripravovanom Akčnom pláne OGP 2016 – 2019,
• získať spätnú väzbu a nové námety či pripomienky k pripravovanému Akčnému plánu OGP 2016 - 2019 ,
• informovať o iných aktivitách úradu splnomocnenca, ktoré sa priamo dotýkajú mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“).

Regionálnych workshopov sa zúčastnilo celkom 93 zástupcov MNO, štátnej správy, samosprávy, akademického sektora ako aj rôzni občianski aktivisti. Momentálne prehodnocujeme všetky pripomienky. Aktualizované znenie Akčného plánu OGP 2016 - 2019 bude zverejnené v najbližších dňoch.
Prečítajte si Správu z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019 (PDF, 1 MB), ktorá sumarizuje výstupy z jednotlivých workshopov. Jednotlivé prezentácie a detailný program workshopov nájdete tu:
Prezentácie z workshopov

Program workshopov

Ďakujeme všetkým účastníkom!