SPU získala do svojho vlastníctva budovu v areáli Agrokomplexu

26.07.2013 10:19

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) získala do svojho vlastníctva budovu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu. Budova sa nachádza v priestoroch výstaviska Agrokomplex. Nehnuteľnosť prešla do vlastníctva univerzity zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla tohto roka. Pred jeho účinnosťou boli nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave. Univerzita plánuje využívať priestory s celkovou rozlohou vyše 5000 metrov štvorcových na vzdelávacie aktivity a vedeckovýskumnú činnosť. Na rekonštrukciu objektov získala SPU účelovú dotáciu.

Univerzita sa usilovala získať nevyužité objekty ústavu už od roku 2010. V tom čase plánovala v týchto priestoroch umiestniť Fakultu biotechnológie a potravinárstva. Vtedajší rektor SPU Mikuláš Látečka považoval priestory ústavu za ideálne, pretože sa v ňom nachádzajú laboratóriá a budova je v dobrom stave.

Zdroj: sme.sk