Štát podporí výstavbu nových cyklotrás

15.01.2014 11:27

Okrem financií z eurofondov by do roku 2020 malo Slovensko investovať v priemere dve až tri eurá na každého obyvateľa ročne do rozvoja cyklistickej dopravy. Vyplýva to zo schváleného trvalého finančného mechanizmu na implementáciu národnej cyklostratégie, ktorú dnes schválila vláda. Aj vďaka týmto peniazom počítame s tým, že do roku 2020 vznikne 1 000 kilometrov nových cyklotrás.

„Cyklodoprava je nielen zdravá, ale aj ekologická, navyše v tejto oblasti máme stále veľký potenciál, čo sa týka rozvoja cestovného ruchu,“ povedal po rokovaní vlády minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Práve schválenie trvalého finančného mechanizmu na financovanie Národnej cyklostratégie natrvalo zabezpečí rozvoj cyklodopravy, ušetrí však aj peniaze. „Podľa prepočtov, ktoré robili európski odborníci, sa každé tri eurá investované do rozvoja cyklodopravy vrátia vo forme piatich eur, ktoré sa ušetria v zdravotníctve a iných oblastiach,“ dodal J. Počiatek.

Slovensko dlhodobo zaostáva v rozvoji cyklodopravy. Kým v Česku je  podiel ľudí na dvoch kolesách približne 6 percent a v Nemecku 10 percent z celkovej dopravy, u nás je to iba 1,5 percenta. Aby sme tento stav zmenili, venuje rezort dopravy cyklodoprave špeciálnu pozornosť. V minulom roku ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporilo cykloprojekty na celom území Slovenska sumou štvrť milióna eur. Aj vďaka aktivitám rezortu dopravy napríklad vzrástol počet cyklistov v Bratislave o 50 percent. 
Schválený návrh trvalého finančného mechanizmu určuje zdroje, ktoré sa majú podieľať na financovaní rozvoja cyklistickej dopravy. Okrem peňazí z kapitoly ministerstva dopravy by finančnou spoluúčasťou na projekty mali prispieť aj vyššie územné celky alebo mestá či obce. Rovnako sa počíta aj s čerpaním peňazí z nového programového obdobia Európskej únie. Rezort dopravy má ambíciu získať z týchto zdrojov až 50 miliónov eur.

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/MaterialyZip/23109

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk