Štát vytvoril všetkým firmám schránky, pripravená je len necelá pätina štatutárov

07.11.2016 16:09

Štát vytvoril viac ako 265 000 firmám úradné elektronické schránky, do ktorých im už o necelé dva mesiace bude doručovať úradné zásielky. Hoci zákon o e-Governmente zadefinoval túto povinnosť už pred viac ako troma rokmi, pripravená na ich používanie je len necelá pätina  štatutárov. Na vstup do schránok potrebujú štatutári spoločností občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačku kariet.

Od januára budúceho roka bude štát s firmami zapísanými  v obchodnom registri komunikovať elektronicky prostredníctvom ich úradných elektronických schránok. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) zriadila 265 027 elektronických schránok firiem. Týmto si splnila svoju povinnosť zriadiť úradnú elektronickú schránku pre každú firmu zapísanú v obchodnom registri. Zákon o e-Governmente, ktorý definuje túto povinnosť, vstúpil do platnosti od 1. novembra 2013. V zmysle tohto zákona vyplývala povinnosť elektronickej komunikácie pre právnické osoby už od 1.8.2016. Vzhľadom na alarmujúci počet štatutárov, ktorí neboli pripravení a nedisponovali potrebnými dokladmi na prístup do úradnej elektronickej schránky ich firmy, bol termín posunutý na 1.1.2017.

Na tento termín už niekoľko mesiacov upozorňuje nielen Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ale aj Ministerstvo vnútra SR a NASES. Koncom októbra oslovil ÚPVII listom viac ako 160 stavovských organizácií. Informácia o aktivácii sa dostala aj ku všetkým podnikateľským subjektom, ktoré komunikujú s Finančnou správou SR elektronicky. Informáciu poštou postupne dostanú aj všetky subjekty zapísané v obchodnom registri. Ministerstvo vnútra v týchto dňoch rozposiela viac ako 260 000 listov firmám, kde ich upozorňuje na ich zákonnú povinnosť.

Kľúčom k vstupu do úradnej elektronickej schránky firmy je aktivovaný občiansky preukaz s čipom (e-ID) s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačka a príslušný softvér. Hoci elektronický občiansky preukaz s čipom vlastní už takmer polovica štatutárov firiem, BOK má aktivovaný len každý piaty štatutár. Znamená to, že len necelých 17 % štatutárov je pripravených vstúpiť do úradnej elektronickej schránky svojej firmy a ešte menej, len 3 % firiem (necelých 8 000) ju aj používa.

Vzhľadom na slabú pripravenosť štatutárov sa štát rozhodol spustiť platenú informačnú kampaň. Kampaň má podnikateľov opätovne upozorniť na ich povinnosť vyplývajúcu zo zákona o e-Governmente, zabezpečiť si prístup do svojej schránky. Kampaň v televízii, rozhlase, tlačených médiách a na internete sa začala dnes. Zároveň bola spustená aj nová webstránka www.statutar.sk, kde nájdu štatutári spoločností všetky potrebné informácie – vysvetlivky základných pojmov, informácie o tom, ako a kde si vybaviť e-ID, BOK, video návody, odpovede na otázky, tipy a rady.

S cieľom čo najviac pomôcť podnikateľom a poskytnúť im všetky potrebné informácie posilňuje NASES aj kapacity na Ústrednom kontaktnom centre. V pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. im na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 vyškolení operátori odpovedia na všetky otázky.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu koordinuje činnosti pre jednotný postup podieľajúcich sa inštitúcií s cieľom podporiť čo najlepší rozbeh elektronických schránok.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zabezpečuje zriaďovanie a technickú podporu elektronických schránok. Zároveň prevádzkuje Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, prostredníctvom ktorého sa štatutári do schránok dostanú. Na svojich webových stránkach www.slovensko.sk poskytuje podporu vo forme návodov a postupov, otázok a odpovedí či odkazov na stiahnutie.  Klienti môžu využiť aj podporu Ústredného kontaktného centra v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, kde im vyškolení operátori odpovedia na všetky ich otázky.

Ministerstvo vnútra SR vydáva na príslušných pracoviskách občianske preukazy alebo doklady o pobyte spolu s bezpečnostným osobným kódom BOK. Štatutári môžu získať všetky potrebné informácie prostredníctvom webových stránok www.minv.sk alebo prostredníctvom Centra podpory v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na telefónnom čísle  0800 222 222. Zároveň spolu s NASES-om spravuje moduly na autentifikáciu prostredníctvom občianskych preukazov s čipom a aplikáciu eID Klient.