Štatistické zistenia o našom okrese: Polovica domácností má auto, počítač aj internet

27.09.2013 16:05

Podľa posledného veľkého štatistického zisťovania v roku 2011 má v priemere každá druhá domácnosť prístup na internet. Rovnako sme na tom v našom okrese aj s vlastnením áut či počítačov. V našom článku sa dozviete aj to,ako je to s vekom a obývanosťou našich domov.

Ako je to s bytmi a domami?

Z prieskumu Štatistického úradu vyplynulo, že v našom okrese prevládajú rodinné domy. Tých štatisti napočítali celkovo 16 430. Bytových domov v našom okrese nájdeme 749. Takmer všetky tieto domy sú obývané (88,8 %). Domy, v ktorých by sme nenašli žiadneho obyvateľa tvoria je asi 2 968. Celkový súčet všetkých domov v našom okrese je 17 672.

Čo sa týka vlastníctva, väčšinou sú majitelia fyzické osoby.Tie vlastnia 13 397 obývaných domov. Štátne vlastníctvo bolo zistené v 27 a obecné v 114 prípadoch. Zahraničný majitelia v našom okrese vlastnia 5 domov.

Vek domov

Priemerný vek našich domov sa pohybuje na hranici 45 rokov. Nájdeme u nás aj domy, ktoré si pamätajú kus histórie. Medzi také môžeme zaradiť tie, ktoré boli postavené do roku 1918. Takých u nás stojí 412. Čo sa týka samotnej výstavby, tak najväčší rozmach bol u nás v rokoch 1946 až 1960 kedy bolo postavených až 3 120 domov. Čo je pravdepodobne aj výsledok masívnej socialistickej výstavby minulého režimu.

Zaujímavosťou je aj materiál, z ktorého sú naše domy zhotovené. Najpoužívanejším materiálom je v našom okrese tehla (11 906 domov). Zo stenových panelov bolo u nás postavených 471 domov. Našli by sme aj také, ktoré sú zhotovené z dreva (57) alebo kameňa (20).

Vybavenosť domov a domácností

Je to možno paradoxné, ale aj dnes nájdeme domácnosti bez vlastného vodovodu. Tých je 246. Čo sa týka bezbariérového prístupu do našich príbytkov, tak z celkového počtu 14 334 obývaných rodinných domov ho má 1 448. Z počtu 9 549 obývaných bytových domov je bezbariérovo riešených 686.

Dnes už je úplne samozrejmé pripojenie na internet. Prístup k nemu nahlásilo asi 49 percent domácností. Keďže svoj rozmach zažíva aj mobilná komunikácia, náš okres nezaostáva. Mobilný telefón by sme našli asi v 79 percent domácností.

Na vyťaženosti našich parkovísk môžeme aj sami vidieť ako je to s počtom áut u nás. To vlastní približne 53 percent domácností nášho okresu. Rozvoj internetu samozrejme súvisí aj s rozmachom výpočtovej techniky. Notebook vlastní 50 percent domácností.

Zdroj: statistics.sk