Štátny tajomník Arpád Érsek vyjadril plnú podporu Mestskej agende pre EÚ

03.06.2016 09:46

Štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek sa v Amsterdame zúčastnil neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za urbánne otázky. Hlavným cieľom stretnutia bolo potvrdiť spoločné ciele a koordinovaný prístup smerujúci k zlepšeniu života ľudí v európskych mestách a prijatie Amsterdamského paktu.

„Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby výsledky a skúsenosti, ktoré vzídu z partnerstva, pomohli v rozvoji bývania na národnej i európskej úrovni,“ povedal na rokovaní  Arpád Érsek.

Členské štáty pod vedením holandského predsedníctva v Rade EÚ, Európska komisia, mestá a ďalší aktéri mestského rozvoja pristúpením k Amsterdamskému paktu potvrdili podporu cieľov  Mestskej agendy pre EÚ. Prihlásili sa aj k metódam širokej spolupráce, ktoré agenda prináša. Podpísaním Amsterdamského paktu Slovensko a ďalšie krajiny vyjadrili odhodlanie upevňovať spoluprácu medzi mestami, členskými krajinami, Európskou komisiou, európskymi organizáciami a zainteresovanými subjektmi v prospech udržateľného mestského rozvoja.

Predstaviteľ ministerstva dopravy A. Érsek vo svojom príhovore zdôraznil význam spoločnej mestskej agendy, ktorá sa bude postupne budovať formou partnerskej spolupráce v rámci vymedzených tematických oblastí. Jedno zo štyroch pilotných partnerstiev zamerané na bývanie koordinuje práve Slovensko. Jeho cieľom je v priebehu najbližších troch rokov formulovať návrhy na zlepšenie legislatívy EÚ, lepšie využívanie finančných zdrojov a skvalitnenie informovanosti a výmeny  skúseností z oblasti dostupného bývania.