Stav příprav programu INTERREG V-A pro nové programové období 2014 – 2020

22.03.2016 10:08

Mimořádný monitorovací výbor programu přeshraniční spolupráce SR - ČR ve středu 16. března projednal stav příprav programu INTERREG V-A pro nové programové období 2014 - 2020 a termíny prvních výzev.

Dohodnuto bylo a slovenský řídící orgán se zavázal vyhlásit první výzvu programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A do 22. dubna 2016 v oblastech 10b, 6c, 6d, 11b. Fond mikroprojektů se rozběhne nejdříve ve druhém pololetí 2016.

 

Zdroj: STS CZ-SK