Stážujte v Európskej komisii

30.01.2015 11:33

Európska komisia prijme každoročne počas dvoch päťmesačných období takmer 1300 stážistov. Pre každého absolventa, ktorý má záujem o kariéru v inštitúciách EÚ, je toto skvelý spôsob, ako si ju vyskúšať. Zaregistrujte si vašu prihlášku na stáž do 30. januára 2015 a staňte sa stážistom v Komisii aj vy!

Stážujte v Európskej komisii

Päťmesačná stáž ponúka mladým absolventom z celej Európy priamu skúsenosť práce v Európskej komisii. Táto príležitosť je lákavá, čo potvrdzuje aj fakt, že o vytúžených 650 miest sa každoročne uchádza až 8 000 záujemcov.

Stážisti majú šancu pod dohľadom poradcu preniknúť do systému práce Komisie a jej multikulturálneho a viacjazyčného prostredia. Naučia sa uplatniť svoje schopnosti v rámci oddelenia, do ktorého sú pridelení a oboznámia sa s prekážkami, povinnosťami a príležitosťami práce v európskej verejnej službe.

Z finančného hľadiska ich čaká mesačný príspevok v hodnote okolo 1000 EUR, ktorý im má napomôcť pokryť bežné výdavky spojené s pobytom v zahraničí. Pokiaľ ide o sociálny život, schéma stáže ponúka množstvo príležitostí na rozšírenie kultúrnych obzorov, napríklad formou pravidelných stretnutí, ktoré sa často nesú v národnom duchu ich organizátorov.

Do 30. januára 2015 môžete podávať prihlášky na stáž v Európskej komisii. V máji 2015 potom prebehne výberové konanie stážistov a tí nastúpia na stáž v októbri 2015. Táto platená stáž bude trvať päť mesiacov. Na stáž sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce tri podmienky a zároveň neabsolvoval žiadnu stáž v akejkoľvek európskej inštitúcii, ktorá trvala dlhšie ako šesť týždňov.  

Podmienky pre prihlásenia sa na stáž:

  • ukončené minimálne bakalárske štúdium;
  • veľmi dobré znalosti anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka;
  • veľmi dobré znalosti ďalšieho oficiálneho jazyka Európskej únie.

O stáž sa môžu uchádzať aj budúci prekladatelia a tlmočníci Stážista musí byť schopný prekladať minimálne z dvoch oficiálnych jazykov EÚ do rodného jazyka.

Vyžaduje sa:

  • jazyk, do ktorého prekladáte, musí byť jedným z oficiálnych jazykov Európskej únie;
  • prvý jazyk, z ktorého prekladáte, musí byť angličtina, francúzština alebo nemčina; 
  • druhý jazyk, z ktorého prekladáte, môže byť ktorýkoľvek oficiálny jazyk Európskej únie.

Súvisiace odkazy