Štipendijný program pre rómskych študentov a študentky stredných škôl

06.09.2016 09:57

  Informácie o programe

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap (REF) vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie štipendií pre rómskych študentov stredných škôl.

Štipendiá sú určené rómskym študentom stredných škôl (maturitných odborov) s cieľom preklenúť nepriaznivé životné situácie a motivovať študentov k dosahovaniu čo najlepších študijných výsledkov, úspešnému ukončeniu štúdia a k pokračovaniu štúdia na vyššom stupni vzdelávania. Zámerom projektu je pomôcť študentom nadobudnúť  vzdelanie, vďaka ktorému sa vytvorí predpoklad zvýšených šancí na adekvátne uplatnenie a vytváranie pozitívnych vzorov v spoločnosti.

Viac na stránke :  

https://www.romaeducationfund.hu/news/ref/stipendijny-program-pre-romskych-studentov-studentky-strednych-skol