Stručný popis úspešných projektov v roku 2013

24.10.2013 13:57

Na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (EACEA) môžete nájsť stručný popis úspešných projektov podporených z programu Európa pre občanov v roku 2013. Hlavným cieľom prehľadu je inšpirácia pre tvorbu nových, budúcich projektov.

Stručné prehľady podporených projektov sú v anglickom jazyku a sú radené podľa príslušných akcií a opatrení.

Akcia 1: Aktívny obania pre Európu

Opatrenie 1.2 - Sete medzi partnerskými miestami

Opatrenie 2.1 - Projekty občanov

Opatrenie 2.3 - Popdorné opatrenia

Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe

Opatrenie 2.3 Podpora projektov občianskej spoločnosti

Akcia 4: Aktívna európska pamiatka