Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 - aktuálne znenie

22.02.2017 09:13

Vážení žiadatelia, radi by sme vás informovali o úpravách v aktuálnom znení Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017, ktoré rada fondu prijala dňa 10.2.2017.

Zmeny sa týkajú podprogramov:

1.5 Literatúra: povinnou prílohou žiadosti o dotáciu je aj kópia autorskej zmluvy uzatvorenej medzi vydavateľom a autorom diela; v žiadosti o štipendium na preklad umeleckej literatúry je potrebný akceptačný list vydavateľa prekladu.

1.6.3 Tvorba mediálnych diel: spôsob hodnotenia projektov, pokyny k zaslaniu špecifických príloh s explikáciou a iné dôležité usmernenia k podávaniu projektov sú uvedené v prílohe na konci dokumentu.

Dôkladne si, prosím, pred podávaním projektov preštudujte zapracované zmeny.

Odkaz na celé znenie Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017.

Odkaz na prílohu k Podprogramu 1.6.3 Tvorba multimediálnych diel.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, príslušných referentov.

 

Zdroj: FPu