Študenti si vyberajú odbory s vysokou nezamestnanosťou

25.07.2013 10:04

Ministri krajín EÚ zodpovední za výskum diskutovali s odborníkmi o tom, aké zručnosti sú potrebné, aby sa zaistila konkurencieschopnosť Únie. Oddelené svety vzdelávania a pracovného trhu je potrebné užšie prepojiť. 

„Aby sme vyriešili problémy na súčasnom trhu práce EÚ a zaistili konkurenčnú budúcnosť Európy, potrebujeme urobiť tri veci – zladiť dopyt a ponuku zručností, dostať výskum a biznis za rovnaký stôl a naplno využiť potenciál vedy a inovácií,“ uviedol v utorok litovský minister školstva Dainius Pavalkis počas stretnutia vo Vilniuse.

„Zručnosti sa stávajú menou 21. storočia a mali by sme mať na pamäti, že jestvuje nesúlad medzi zručnosťami, ktoré dávame mladým ľuďom na univerzitách a vo vzdelávacom systéme a medzi zručnosťami, ktoré si pýta trh výskumu a práce,“ dodal pre médiá.

Čísla potvrdzujú spomínanú rastúcu medzeru – napriek vysokej nezamestnanosti v Európe, mnohým ekonomickým sektorom a regiónom chýba pracovná sila. V Európe je napríklad takmer 700.000 neobsadených pracovných miest v informačných a komunikačných technológiách.

Celkovo sú v EÚ asi 2 milióny voľných pracovných miest. Popri pracovníkoch v IKT chýbajú v Európe aj biológovia, farmakológovia, lekári, zdravotné sestry či inžinieri.

Marijk van der Wende z Amsterdam University College poukázala na to, že študenti si naďalej vyberajú odbory, ktoré sa vyznačujú vysokou nezamestnanosťou. Dnešný trh práce podľa nej hľadá kombináciu zručností STEM (veda, technológia, inžinierstvo, matematika) a schopností ako je kreativita, kritické myslenie, riešenie problémov, komunikácia, IT, mediálna gramotnosť, sociálne a medzi-kultúrne schopnosti a pod.

Mary McNamara z Dublin Institute of Technology uviedla, že „štruktúra a dizajn vzdelávacích programov by mali zahŕňať všeobecné zručnosti a, kde je to vhodné, mali by sa formulovať s priamym angažovaním zamestnávateľov a podnikov“.

„Musíme dostať mladých ľudí k štúdiu predmetov STEM a tiež k tomu, aby si aktívne volili výskumné kariéry,“ dodal minister Pavalkis.

Zdroj: euractiv.sk