Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

27.02.2015 09:04

Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor informovanosti a publicity, v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015.“ Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 1. februára do 31. mája 2015.

Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015

 
Súťaží sa v jedinej kategórii - VIDEOSPOT.

VIDEOSPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a  vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

  • Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
  • Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.
  • Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
  • Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.
  • Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke https://www.nsrr.sk/.

Ocenenia

  1. Miesto: Kvalitná HD kamera
  1. Miesto: 2 lístky na trojdňový festival NOVA ROCK 2015  v Rakúsku

        (v prípade, že účastník  nemá 18 rokov,  dostáva lístok aj zákonný  

        zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)

  1. Miesto: 2 lístky na festival Pohoda 2015 (v prípade, že účastník nemá 18 rokov, dostáva lístok aj zákonný zástupca alebo dospelý zástupca školy ako sprievod = plus 1 lístok)
  • Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 31. mája 2015 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR

Odbor informovanosti a publicity

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

 

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015 - Kategória VIDEO SPOT

 Súťaž_ako pomohli_2015.pdf

Štatút súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu_2015.pdf