Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Predĺženie termínu

02.04.2014 12:20

Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej Komisie v SR/ Representation of the European Commission in Slovakia, vyhlasuje súťaž s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu okoliu“. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl, a svojím obsahom je zameraná na už uskutočnenú pomoc z prostriedkov EÚ. Táto súťaž bude prebiehať od 15. januára do 15. apríla 2014.

Súťaží sa v jedinej kategórií - VIDEO SPOT.

VIDEO SPOT

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých stredných a  vysokých škôl zo Slovenskej republiky. Táto kategória súťaže je zameraná na individuálnom audiovizuálnom spracovaní a originálnom zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch.

  • Počet prihlásených prác od jedného autora je limitovaný na jeden originálny audiovizuálny spot alebo sériu spotov s jednotnou témou.
  • Rozsah zasielaných prác: maximálne 60 sekúnd, alebo séria troch spotov.
  • Povolené formáty: Mini – DVDVCam - BetaCam
  • Okrem toho bude nevyhnutné zaslať 2 kópie Master vo formáte DVD. Zároveň organizátor vyžaduje, aby k videu bola priložená verzia reklamného videa pre internet, ktorá môže byť realizovaná v jednom z nasledujúcich formátov: Macromedia Flash, Real Video, Windows Media Video , AVI a DIVX.
  • Viac informácií je uvedených v štatúte súťaže, ktorý je umiestnený na stránke https://www.nsrr.sk/.
  • Príspevky spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti  posielať do 15. apríla 2014 na poštovú adresu:

Úrad vlády SR

Odbor informovanosti a publicity

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória VIDEO SPOT