Súťaž Československé RETRO

10.11.2014 14:50

Už je tomu 25 rokov, čo padol Berlínsky múr - stavba, ktorá delila jedno mesto na dva bloky. Pád železnej opony a heslo "Sloboda nie je zadarmo"sú hlavnými témami tohtoročného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Ty máš teraz možnosť vyhrať 2 pasy na 15. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 20. do 25. novembra 2014 v Bratislave a ďalšie super ceny!

Pošli nám svoje foto-kombo, teda koláž fotografií na tému Československé RETRO. Čo si predstavíš, keď počuješ slovo socík? Žuvačky Pedro? Vinylové platne? Tuzex? Pošli nám koláž fotografií, ktoré reprezentujú tvoje Československé RETRO a vyhraj:

  • hlavná cena - 2 pasy na 15. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave (viac informácií o festivale: https://www.jedensvet.sk/ )
  • 3 balíčky super prekvapení od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Koláže môžeš poslať mailom na sutaz@europa.sk alebo cez Facebook www.facebook.com/zekvsr. Všetky koláže uverejníme na našom Facebookovom profile a na záver, teda 19. novembra 2014, vyberieme 3 výhercov - autorov 3 najkrajších koláží - a tomu najlepšiemu z nich pribalíme k balíčku aj hlavnú cenu (2 pasy na filmový festival Jeden svet v Bratislave).

TIP: Nevieš, ako ľahko a rýchlo urobiť koláž? Skús použiť internetové nástroje, napr. www.picmonkey.com a neboj sa použiť vyhľadávače či Flickr, avšak rešpektuj autorské práva. Tešíme sa na tvoje koláže!

Súťaž trvá od 10. do 18. novembra 2014. Výhercovia budú uverejnení na stránke www.europa.sk, na našom Facebooku www.facebook.com/zekvsr a budú kontaktovaní aj e-mailom/správou.

Podmienky súťaže

- Súťaž organizuje Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike (ďalej ZEK v SR - usporiadateľ).

- Súťaž bude prebiehať online od 10. novembra 2014 do 18. novembra 2014 do polnoci. Na konci súťaže bude vyhlásení celkovo 3 víťazi.

- Hlavný víťaz dostane 2 passy na 15. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave a 1 balíček s promo predmetmi od ZEK v SR, ďalší dvaja získajú balíčky s promo predmetmi od ZEK v SR

- Cena sa v žiadnom prípade nesmie preplatiť ani vymeniť za peniaze či iné výrobky alebo služby bez ohľadu na ich hodnotu. Víťazov kontaktujeme e-mailom.

- Súťaže sa môže zúčastniť každý občan z 28 členských štátov Európskej únie. Účasť je osobná a individuálna. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť účastníka alebo účasť v súťaži, ak sa zistí, že jeho účasť je organizovaná centrálne s cieľom umelo zvýšiť šancu na výhru členov klubu alebo združenia.

- Duplicitná registrácia z rôznych e-mailových adries a využitie e-mailových schránok „záchytného“ typu (e-mailových schránok, ktoré zachytávajú správy odoslané na adresy, ktoré neexistujú) alebo použitie dočasných e-mailových adries účastníka automaticky diskvalifikuje. Príspevok účastníka do súťaže automaticky ruší aj akýkoľvek iný spôsob falšovania alebo podvodného konania.

- V prípade akéhokoľvek podvodného konania alebo porušenia týchto zmluvných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo zrušiť nárok na cenu, a teda odobrať účastníkovi všetky práva požadovať od usporiadateľa náhradu škody. - Ak účastník nedodrží uvedené pravidlá, bude zo súťaže vylúčený bez predchádzajúceho upozornenia.

- ZEK v SR si vyhradzuje právo zmluvné podmienky kedykoľvek upraviť. Táto zmena nebude predmetom sporu a ZEK v SR si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov, ktorí sa dopustia podvodného konania, manipulácie s výsledkami alebo nespĺňajú všeobecné zmluvné podmienky súťaže.

- Vzhľadom na účasť prostredníctvom internetu sa predpokladá, že účastník pozná vlastnosti a obmedzenia internetu a súhlasí s nimi. Ide najmä o záležitosti týkajúce sa nedostatku ochrany osobných údajov, ktoré by mohli byť pirátsky získané, alebo rizík spojených s nákazou vírusmi, ktoré môžu kolovať na internete, záležitosti týkajúce sa technického výkonu, doby odozvy konzultácie a rizík spočívajúcich v preberaní alebo nahrávaní materiálov na internete.

- Účastník nie je v žiadnom prípade oprávnený požadovať náhradu škody za akékoľvek zlyhanie uvedených sietí alebo počítačových systémov, ktoré by účastníkovi umožnilo spochybňovať výsledky alebo závery z tejto súťaže.

- Usporiadateľ si vyhradzuje právo v každom prípade zmeniť všetky ohlásené dátumy alebo časy, a to s okamžitou účinnosťou pri zverejnení tejto informácie online na webovej lokalite https://www.facebook.com/zekvsr alebo na www.europa.sk. Prípadné zmeny, ktoré môžu byť zverejnené v priebehu tejto súťaže, sa budú považovať za prílohy k týmto podmienkam.

- Iba usporiadateľ môže posúdiť, či naozaj došlo k porušeniu uvedených pravidiel.

- ZEK v SR zhromažďuje len tie osobné informácie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie určitého presne stanoveného cieľa prostredníctvom pracovníka zodpovedného za spracovanie každej konkrétnej služby online. Informácie sa opätovne nepoužijú na účely, ktoré nesúvisia s daným cieľom.

- Účasť v súťaži predpokladá bezpodmienečný súhlas účastníka so zmluvnými podmienkami.

- Účastníci, ktorí porušia tieto podmienky, budú s okamžitou platnosťou vylúčení zo súťaže, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez možnosti odvolať sa. Účasťou v súťaži účastník súhlasí s tým, že jeho fotografia pri preberaní ceny bude umiestnená na lokalite www.europa.sk a sociálnych sieťach ZEK v SR na Slovensku a že bude prípadne zaradený do mailing listu pravidelného mesačného newslettera ZEK v SR.

Zdroj: ec.europa.eu