Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015"

20.04.2015 12:36

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 5. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku v termíne do 15.5.2015. Miestnym akčným skupinám a verejno-súkromným partnerstvám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2015.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie