Súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“.

21.04.2017 11:59

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje siedmy ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“.

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do súťaže, kde môžete prezentovať Vaše územie a to, čo je v ňom zaujímavé, originálne a výnimočné a zachytiť to na fotografii.

Uzávierka prihlášok do súťaže je 19. mája 2017.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage NSRV SR (https://bit.ly/2pludyz), kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2017. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet „likeov“ v danej kategórii.

Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2017.

Dokumenty na stiahnutie:

- Informácie k súťaži (https://bit.ly/2oRmVkQ)

- Prihláška (https://bit.ly/2obIbmw)

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2owXWjo