Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2014

28.08.2013 09:20

V júni 2013 vyhlásilo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) 13. ročník súťaže o Európsku cenu obnovy dediny pod mottom "lepšie.žiť". Motto súťaže sústreďuje pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré na procesoch „zdola nahor“ stavajú aktuálne výzvy svojho prostredia a realizáciou primeraných, vizionárskych a trvaloudržateľných projektov zabezpečujú moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj.

 

 

 

 

Motto súťaže „lepšie.žiť.“ je na jednej strane signálom, že spôsob „rýchlejšie, vyššie, ďalej“ je zriedkavo receptom na úspech pre vidiecke spoločenstvo a že v popredí záujmu by mali stáť menej kvantitatívne a oveľa viac kvalitatívne zlepšenia života na vidieku. Na druhej strane chce motto jasne zdôrazniť, že hodnotenie súťaže je zamerané predovšetkým na doteraz uskutočnenú cestu rozvoja, ako aj na relatívne zmeny, ktoré boli dosiahnuté v rozvojových procesoch – presne v zmysle „Byť dobrým, je dobré. Stať sa lepším, je lepšie!“

 

Termíny:

do 29. novembra 2013:  nominácia súťažiacej obce 

6. február 2014:  uzávierka súťažných podkladov

marec 2014:  1. stretnutie hodnotiacej jury

máj / jún 2014:  výjazdové hodnotenia súťažiacich obcí skupinkami členov jury

jún / júl 2014: záverečné stretnutie hodnotiacej jury, rozhodnutie

september 2014:  odovzdávanie ocenení vo Vals, Švajčiarsko

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Dokumentoch na stiahnutie

Kontakt za Slovenskú republiku:

Ing.Ivona Cimermanová, členka medzinárodnej jury (+421/48/4374176)