Súťaž Svet, ktorý mám rád

24.06.2013 15:04

Začína sa hlasovanie za najlepší nízkouhlíkový projekt v EÚ

Organizátori súťaže Svet, ktorý mám rád vyzvali najkreatívnejších tvorcov riešení z celej EÚ, aby otestovali svoje nízkouhlíkové inovatívne projekty. Ocenenie získajú najpraktickejšie, najúspornejšie a najúčinnejšie riešenia v oblasti klímy, ktoré možno uplatniť aj v iných európskych krajinách.Nadišiel čas hlasovať za víťaza. Komisárka EÚ pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Je skutočne povzbudzujúce vidieť, že existuje tak veľa inovatívnych projektov, či už sú to nízkouhlíkové riešenia v oblasti dopravy, digitálne nástroje uľahčujúce udržateľné bývanie alebo spoločnosti, školy a domovy, ktoré si vyrábajú vlastnú obnoviteľnú energiu. Onedlho sa začne hlasovanie, a preto sa VÁS pýtam, čo považujete za najlepšie riešenia na vytvorenie sveta, ktorý budeme mať radi? Teším sa, ako počas jesenného slávnostného odovzdávania cien v Kodani odmeníme tie najlepšie riešenia. “

Od 19. júna bude môcť verejnosť prostredníctvom on-line hlasovania rozhodnúť o tom, ktorých desať európskych projektov by malo postúpiť do ďalšej fázy. Tieto projekty následne posúdi porota na čele s komisárkou Hedegaardovou a vyberie troch finalistov, ktorým sa udelí ocenenie na jesennom slávnostnom odovzdávaní cien Sustainia v Kodani. Jednému finalistovi bude udelená veľká cena v podobe európskeho mediálneho balíka. Jej víťaz bude mať možnosť vytvoriť profesionálne video o svojom súťažnom príspevku a získa množstvo mediálnej podpory na propagáciu svojho úspešného projektu v celej Európe.

Keďže kampaň sa osobitne zameriava na Bulharsko, Taliansko, Litvu, Poľsko a Portugalsko, v každej z týchto piatich krajín sa takisto vyberie národný víťaz. Víťazné príspevky sa budú počas jesene prezentovať formou veľkoplošnej reklamy v príslušných hlavných mestách.

Čo nás teraz čaká?

  • Hlasovanie verejnosti na lokalite https://world-you-like.europa.eu od 19. júna do 19. augusta
  • Vyhlásenie národných víťazov za Bulharsko, Taliansko, Litvu, Poľsko a Portugalsko do polovice septembra
  • Vyhlásenie troch finalistov a konečného víťaza počas slávnostného odovzdávania cien Sustainia – Svet, ktorý mám rád, ktoré sa bude konať v Kodani 7. novembra 2013

Súťaž je súčasťou celoeurópskej informačnej kampane Európskej komisie Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád. Jej cieľom je propagovať praktické, inovatívne a úsporné riešenia v oblasti zmeny klímy. Kampaň od októbra 2012 prilákala viac ako 30 000 priaznivcov na sociálnych sieťach a viac než 160 partnerských orgnizácií z celej EÚ a podporili ju viaceré známe osobnosti, ako napr. generálny tajomník OSN Pan Ki-mun či ocenení herci Colin Firth a Sergio Peris-Mencheta. Partner kampane Sustainia je medzinárodná iniciatíva pre udržateľný rozvoj, ktorej čestným predsedom je Arnold Schwarzenegger, a ktorá sa zaoberá vyhľadávaním a vyzdvihovaním aktuálne dostupných riešení.

 

Zapojte sa do diskusie a získajte ďalšie informácie:

https://world-you-like.europa.eu/sk/

https://www.facebook.com/EUClimateAction

https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike

https://www.sustainia.me/