THE OLAF REPORT 2014

04.06.2015 13:24

Dňa 2. júna 2015 vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2014.

THE OLAF REPORT 2014.pdf