Triedený zber a samospráva

05.11.2014 10:26
Portál EurActiv uverejnil dokument: Triedený zber a samospráva.
 Súhrnný dokument obsahuje články a analýzy mapujúce témy o novom zákone o odpadoch, trendy separovaného zberu a zmien týkajúcich sa samospráv.

Link na dokument: