Účet prosím - inštalácia reagujúca na rozpočet mesta

06.11.2016 10:07

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12  pozýva v piatok 11.11.2016 o 19H na

 

OTVORENIE VÝSTAVY

Účet prosim!

Anna Ulahelová /ČR

 

LIVE

Barcode DJ /SK

 

Vstup voľný.

Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Projekt "Účet, prosím!" spracováva údaje z finálneho účtu mesta Topoľčany za rok 2015. Dokument je verejne prístupný na stránkach mesta a obsahuje množstvo informácií o meste a jeho hospodárení. Forma jeho prezentácie je však ťažko čitateľná a zložitá pre bežného človeka. Cieľom projektu je načrtnúť iné možnosti spracovania získaných dát a pritom oboznámiť občanov a širokú verejnosť zrozumiteľnejšou formou so základnou štruktúrou výdavkových položiek mesta. Grafy zobrazujú účet v nových kontextoch a významoch. Samotná inštalácia v Multimediálnom priestore Nástupište 1-12 v Topoľčanoch otvára taktiež otázku reálnej transparentnosti rozpočtu mestskej samosprávy pre bežného človeka.

Výstavujúca výtvarníčka, grafická dizajnérka a grafická výskumnička Anna Ulahelová, 1989 je doktorandkou na VŠVU, kde organizuje predmet Design Talk a interpretácia v grafickom dizajne spoločne s Marcelom Benčíkom, spoluorganizátorka Dizajn Kiosk.

Absolventka magisterského štúdia odboru Vizuálna komunikácia na VŠVU. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým grafickému dizajnu, vizuálnej komunikácii, teórii a širšiemu sociálnemu a environmentálnemu kontextu týchto odborov. Výrazna je Annina tvorivá forma pri komplexných a systemtických riešeniach. Medzi jej témy patrí identita, myslenie, mestská kultúra či mestská politika. Ku všetkým témam má osobitý prístup s novou teóriou grafického zobrazenia, kde sa veľmi odborné stávajú prístupné a zaujímavé aj pre laickú verejnosť. Vytvára vlastné línie zobrazenia informacií, kde se koncentruje na proces analýzy samotného obsahu a možnostiam lepšieho štrukturovania.

https://cargocollective.com/au-folio

Za projektom Barcode DJ's stoja slovenskí súčasní umelci Jakub Pišek a Beata Kolbašovská. Ide o live multimediálnu performanciu v obchode alebo na javisku. Recyklujú nástroje primárne určene pre uspokojovanie boha konzumu. Audiovizuálny výstup môže prechádzať cez agresívnu nelogickú spleť samplov až do ucelených štruktúr limitovaných počtom dostupného tovaru.

Každé balenie výrobku nájdete v supermarketoch po celom svete, nesie čiarový kód na identifikáciu na pokladni. Každý čiarový kód je jedinečný, takže každý výrobok môže mať rôznu individualitu. Projekt Barcode DJ používa tieto individuality výrobkov na ovládanie špeciálne vyrobeného softvéru založeného ako open source model. Cieľom je poukázať aj na problém s odpadom na celom svete.

https://kubriel.servus.at/index.php?s=barcodedjs

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@nastupiste.sk