Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v MNO za rok 2016 - pozvánka na školenie

18.01.2017 12:43

 

Názov školenia :

Miesto konania:

Dátum konania:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení za rok 2016

 Bratislava

 14.02.2017

 

 Prešov

 28.02.2017

 

 

 

 

 

 

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2016

 Žilina

 08.02.2017

 

 Bratislava

 15.02.2017

 

 Banská  Bystrica

 21.02.2017

 

 Košice

 27.02.2017


Školenie - Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych organizáciách za rok 2016 -  je určené pre všetky typy neziskových účtovných jednotiek (OZ, n.o., súkromné a cirkevné školy, nadácie, ....).

Lektorky: RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Magdaléna Feniková

Účastnícky poplatok: 55,- EUR

 čítať viac >

K dispozícii máme publikáciu : "Účtovná závierka a zdaňovanie príjmov neziskových účtovných jednotiek" od autoriek RNDr. Ing. Marcely Dobešovej a Ing. Magdalény Fenikovej, ktorú je možné objednať cez portál www.sluzbymvo.sk.