Udalosti - Creative Europe Desk Slovakia.

13.10.2014 09:12


 

Mesto ako politikum

Local Act v spolupráci so združením A4 – priestor súčasnej kultúry pripravili sériu verejných diskusií o správe vecí verejných nielen v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami na Slovensku. Partner: Creative Europe Desk Slovensko.

  • 14.10.2014 18:00
  • Mesto ako politikum I: Verejný priestor (ne)samozrejmý?
  • Kedy je verejný priestor možný? Je verejný priestor samozrejmý, jedná sa o historicky daný atribút mesta? Kto sú aktéri mestského verejného priestoru a kto sa má k nemu vyjadrovať? Aký je presah medzi verejnou sférou / politikou do verejného priestoru (ako sa tvoria rozhodnutia?)? Kto má právo na mesto?

Facebook event

Predmetom prvej zo série diskusií o správe vecí verejných v hlavnom meste s prizvanými odborníkmi bude bližšie predstaviť niektoré myšlienkové koncepty, ktoré sa zaoberajú definovaním a interpretovaním pojmu mestského verejného priestoru.

Pri transformácii a premenách miest sa do popredia dostáva vyjednávanie o významoch priestoru, ktoré je sprevádzané permanentným konfliktom. Pozrieme sa na základné východiská sociologických, politicko-ekonomických, či urbanisticko-plánovacích prístupov, ktoré stoja za aktuálnymi diskurzmi reflektujúcimi problémy a konflikty odohrávajúce sa v súčasnom meste, Bratislavu nevynímajúc.

Ďalšie diskusie:

  • 22.10.2014 18:00
  • Mesto ako politikum II: Kultúra (ne)potrebná?
  •  
  • 28.10.2014 18:00
  • Mesto ako politikum III: Ako spravovať (kultúrne) mesto?

vstup voľný

zajtra sú na programe 2 zaujímave udalosti v 2 európskych mestách:

14.10. 10.00 Praha - PITCHINGAkciu organizujú kancelária Kreativní Evropa, Centrum současného umění DOX a Start Point: Prize for Emerging Artists.

14.10. Viedeň - Európa podporuje kultúru - nová generácia podporných programov

Predstavenie novej generácie európskych programov (Kreatívna Európa, Erasmus+, Horizon 2020, COSME, Enterprise Europe Network a EU štrukturálne fondy Central Europe, Danube Transnational a Alpine Space. 
Viac info a program na stiahnutie 

Kulturisti

A4 - priestor súčasnej kultúry 29.10. 2014 o 18.00
Kultúra + biznis = <3 /Alebo ako nájsť spoločnú reč

Máte skvelé nápady a robíte Umenie s veľkým U a jediné, čo vám chýba, sú peniaze na jeho realizáciu? Aj by ste chceli osloviť sponzora, ale neviete ako na to? Nespávate noc pred stretnutím s donorom? Ocení firemný partner vašu dlho pestovanú bradu alebo skôr značkové sako? Nová kulturistická sezóna je tu pre vás! Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti s hľadaním firemných partnerov a komunikáciou s biznisovým prostredím.

Ďalšie termíny:
26.11.2014
17.12.2014