Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi

23.11.2015 13:03

 Uvádzame link na aktuálny program medzinárodnej vedeckej konferencie SURAP

„Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“ organizovanej SPU Nitra v spolupráci

s OECD 3. a 4. 12. 2015 v Nitre.

 https://www.surap.eu/fileadmin/documents/2015/SURAP_Conference_Programme.pdf